Wizualizacja osiedla z lotu ptaka
 

 
Przykład wizualizacji osiedla wykonanej na podstawie planu sytuacyjnego