Wizualizacja osiedla w Bielsku-Białej

 
Widok od strony ogródków
 

 
Widok od strony garaży
 

 
Widok z lotu ptaka