Szkic koncepcyjny projektu ogrodu przydomowego w Malcu wersja 1

Szkic koncepcyjny projektu ogrodu przydomowego w Malcu wersja minimalistyczna

Szkic koncepcyjny jest ogólnym rozplanowaniem poszczególnych elementów ogrodu. Nie uwzględnia on ukształtowania terenu, konkretnych materiałów ani gatunków roślin, ma na celu tylko pokazanie rozmieszczenia elementów i stref, które mają docelowo znaleźć się w ogrodzie. Pomaga on w nakreśleniu ogólnej wizji projektowej i wybraniu jednego z dwóch kierunków działań.

Moi klienci chcieli mieć funkcjonalny ogród, ze strefą reprezentacyjną i użytkową. Nie chcą dużej ilości czasu poświęcać na pielęgnację roślin, nie mają zacięcia ogrodniczego. Chcą mieć ładny i schludny, łatwy do utrzymania w czystości ogród, z dużym trawnikiem, sporą altaną z kuchnią letnią oraz miejscem na basen i kącikiem dla dzieci. Zaprojektowałam osobno każdy z elementów bazując na przesłanych przez klientów inspiracjach. Ważne było również osłonięcie od mocnych, zachodnich wiatrów i miejsce do parkowania. Przygotowałam dla nich dwie koncepcje, jedną bardziej minimalistyczną a drugą bardziej rozbudowaną Szkic koncepcyjny ogrodu przydomowego w Malcu wersja 2 , ponieważ po przesłanych inspiracjach, nie byłam do końca pewna, jaki będzie kierunek projektu. Tutaj zwycięska opcja, czyli bardziej minimalistyczna i prosta. W tym kierunku będziemy dalej podążać jeśli chodzi o projekt.